SPRÁVA OBCE

Výsledky sněmovních voleb 2021

15.10.2021 21:33
  Z 590 oprávněných voličů se k volbám dostavilo 360. Nejstaršími voliči byli manželé ročník 1925 a 1928. Nejmladší volička a volič se narodili v červenci a srpnu 2003. První volil Míla Věchet, stý a dvoustý byl též muž. Poslední odvolila žena. Jedenáct voličů volilo do...

Sněmovní volby 2021

02.10.2021 20:51
Sněmovní volby 2021 budou hodně napínavý. Situace ve Světě, vztah k EU, Euru, Green Deal, zeleným, genderovým, LGBT apod. námětům, postoj ke Covidu, očkování, měkkým drogám či nelegální migraci, ale i svoboda slova, cenzura a autocenzura, (ne)důvěra k sdělovacím prostředkům aj. Je toho...

Poplatek za komunální odpad

02.10.2021 20:50
Zdražování v oblasti komunálních odpadů se promítne i do místního poplatku. Na rok 2022 byl stanoven na 550,- Kč na osobu. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 7 let. Poplatek byl u nás naposledy zvýšen v roce 2011.

Sportovní hřiště má od října nové správce

12.12.2020 20:46
říjen 2020 Novými správci jsou Eliška a Luboš Hanačíkovi. S žádostmi o rezervaci hřiště, zprovoznění sprch v šatnách (ohřátí vody) ev. s dalšími záležitostmi, souvisejícími se správou areálu, se nyní obracejte na ně (kontakt: 773917606).   Jako první se noví správci pustili...

Krajské a Senátní volby říjen 2020

12.12.2020 19:06
Jak se očekávalo, zájem o volby velký nebyl, zvláště pak o volby do Senátu.     Do Kraje jsme s 33,84% sice zůstali za celorepublikovým průměrem (37,95%), účast byla nicméně o pár procent vyšší, než např. v Jestřebí nebo České Lípě. (viz tab. 1) Ve volbách do krajského...

Znáte své zastupitele a výbory obce?

12.04.2019 21:20

Staronovým starostou naší obce je Jiří Štěrba, místostarostou byl zvolen Jan Bratršovský

03.11.2018 22:00
říjen 2018 Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva 31. října byli zvoleni starosta obce, místostarosta a předsedové výborů dané zákonem – tj. výboru kontrolního a výboru finančního. Zastupitelé si zároveň rozdělili i další výbory.      Jiří Štěrba, jenž byl...

VOLBY do zastupitelstva obce 2018

25.10.2018 16:46
Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do obecního zastupitelstva. Již v prvních minu-tách přicházeli do volební místnosti (zasedací místnost OÚ) první voliči. Vítala je zde volební komise ve složení: Jan Bernadič, Lada Berna-dičová, Iveta Vávrová, Barbora Bratršovská, Zuzana Kovářová a Šárka...

O práci v zastupitelstvu u nás lidi zájem nemají, netáhne ani funkce starosty

12.09.2018 20:25
článek zde

OÚ mění emailovou adresu!!!

08.06.2018 11:42
květen 2018 Jste-li zvyklí komunikovat s obcí prostřed-nictvím emailů, pak pozor. V rámci doporučení ohledně GDPR mění obecní úřad emailovou adresu. Nová adresa je: podatelna@obec-provodin.cz Po nějakou dobu budou přechodně fungovat i stávající adresy. Později ale budou zrušeny.

Co znamená houkání sirény

18.08.2015 19:13
Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v ČR síť poplachových sirén, které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.    Všeobecná výstraha Pro varování při hrozící nebo nastalé mimořádné události se...
Záznamy: 31 - 41 ze 41
<< 1 | 2 | 3