Staronovým starostou naší obce je Jiří Štěrba, místostarostou byl zvolen Jan Bratršovský

03.11.2018 22:00

říjen 2018

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva 31. října byli zvoleni starosta obce, místostarosta a předsedové výborů dané zákonem – tj. výboru kontrolního a výboru finančního. Zastupitelé si zároveň rozdělili i další výbory.     

Jiří Štěrba, jenž byl jediným kandidátem na starostu, nastupuje do funkce již třetí volební období. Jan Bratršovský (v obecních volbách dosáhl nejvyšší počet hlasů), je místostarostou poprvé.

Ve zvoleném zastupitelstvu jsou čtyři nováčci – Bc. M. Kuchynková, Ing. A. Brodská, Bc. A Ernešová a L. Vážná. Kontinuitu s předešlými zastupitelstvy tvoří J. Bratršovský (zvolen podruhé), E. Kovář (zvolen podruhé), Mgr. Piškula (zvolen potřetí) a dva zastupitelští matadoři Eliška Pokorná a Jiří Štěrba (oba zvoleni již pošesté).       
Skončivším zastupitelům – Ladislavu Paslavskému a Bc. Kláře Říhové s Pavlou Pražákovou, ty již znovu do zastupitelstva obce nekandidovaly, za jejich dosavadní činnost pro obec děkujeme. Vzpomínka s poděkováním patří dlouholeté spolupracovnici paní Evě Halinárové, která nás v říjnu po vážné nemoci opustila. Zastupitelé uctili její památku minutou ticha.