Důležitá čísla

112 - Tísňové volání v případě nebezpečí
150    Hasičský záchranný sbor ČR,
155    Zdravotnická záchranná služba,

158    Policie ČR.
156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

Kontaktní linka ČEZ Distribuce - bezplatná linka pro hlášení poruch
Tel:   800 850 860

Plyn porucha : 1239

Voda  a  Kanalizace: 840 111 111

 

Krizový a povodňový štáb obce

Kontakty
předseda štábu starosta obce Provodín Mgr.Jan Piškula     724 149 307
ved. krizového výboru Livia Vážná Hoffmannová                 737 456 494                                                                
Telefon krizové pracoviště                                                     487 877 337   

 

Lékařská pohotovost

Nemocnice Česká Lípa - pohotovost