Zprávičky

Zprávičky

únor 2024

DPD BOX    
V současnosti máme v obci několik výdejních míst – Balíkovna, Zásilkovna, PPL Parcelshop. Možná se k nim přidá i výdejní box DPD. Zatím je možnost jeho instalace v jednání.     
 

VÝMĚNA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ     
Od března se začne v části Srní a Provodína s výměnou třiceti světelných zdrojů. Současné budou nahrazeny za ledkové, jež jsou úspornější a jednodušší na údržbu. Výměnu provede Společnost Lamal s.r.o., vybrána na základě předložených cenových nabídek. Na tuto akci získala obec dotaci z Programu obnovy venkova, Liberecký kraj. 
 

POPLATEK MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025  
Poplatek za školní rok 2024/2025 byl stanoven na 400,- Kč za měsíc.

Výše úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v MŠ Provodín se upravuje na základě změny §123 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na základě této novely rozhoduje od následujícího školního roku o poplatku zřizovatel. Starosta po konzultaci s ředitelkou MŠ Provodín a provedeném průzkumu v okolních vzdělávacích zařízeních navrhl částku ve výši 400,- Kč za měsíc; zastupitelé s návrhem souhlasili. 
Současná výše příspěvku činí (od roku 2019) 300,- Kč za měsíc; obec dotuje provoz školky částkou 870 tisíc korun (do této částky nejsou započteny větší opravy a rekonstrukce).


DOTACE – KOMUNIKACE A TRAKTŮREK    
Jedním z míst, které by potřebovaly opravit je prostor před Dřevěnkou a Šenkem. Obec nyní bude žádat o dotaci z vyhlášeného programu Obnovy venkova. O přidělení (zda dotaci obdržíme) se bude rozhodovat až v červnu.
Na přidělení dotace bude záležet i zda se dočkáme nového obecního traktůrku. Milý, starý, co vozil i Mikuláše s čertem už by si opravdu zasloužil jít do důchodu nebo jen vypomáhat. Zastupitelstvo proto pověřilo starostu k zajištění dotace na pořízení nového malotraktoru s příslušenstvím (vlek, štěpkovačka, radlice, smeták). Žádost o dotaci bude podána na výzvu LAG Podralsko.   
 

OPRAVÁRENSKÁ HALA V COLASU
Stávající hala dosluhuje. Na její místo přijde hala nová, modernější. Účel využití (provoz) zůstane na úrovni současného.


DROGERIE
přijede ve čtvrtek 14.3. Zboží lze objednat i přes eshop: www.drogerietophit.cz