Zprávičky

Zprávičky

říjen 2021

Čmoudy ze Sila  
Na dopis obce, upozorňující na vypouštění prachových oblak ze sila firma odpověděla, že zabezpečí revizi, čištění ev. výměnu filtrů.

Drogerie
přijede v pondělí 15. listopadu.

Stezka podél kolejí   
Vzpomínáte na záměr revitalizace lesa za školou? Projekt naučné stezky se loni odložil, i když byl plán připravený. Důvodem byl nedostatek financí na fondu, z něhož měla jít dotace. Se záměrem se ale dál počítá. Letos v říjnu začínají pracovníci obecní údržby připravovat pro stezku terén.       
Starosta upozorňuje veřejnost, že vzhledem ke stavu stromů a probíhajícím pracím není zatím bezpečné do těchto míst chodit.