Zprávičky září

Zprávičky září

září 2019

Kůrovcové dřevo pokáceno
Na Dlouhém vrchu bylo nutné vytěžit les, napadený kůrovcem (cca 200m3 dřeva bylo prodáno). Vykácená místa prázdná rozhodně nezůstanou. Obec ve spolupráci s lesním hospodářem dbá na to, aby byly plochy znovu zalesněny a to skladbou dřevin, vhodnou pro náš typ krajiny. Kromě cílené výsadby se využije i přirozené obnovy. Bylo prý zjištěno, že takto vzešlé semenáčky mnohdy prosperují líp, než stromky z umělé výsadby.   

Veřejné osvětlení
Osvětlení ke Slunečnímu Dvoru je již v provozu. Pomaleji to s VO postupuje na sídlišti, kde se zatím stále čeká (a čeká a čeká) na dokončení projektu. Práce (výkopy) pak budou pokračovat po etapách tak, jak počasí dovolí. 

Silnice v horním Provodíně
V říjnu by měly začít práce na silnici v horním Provodíně (oprava, rozšíření, vodovod). V době prací je třeba počítat s omezením provozu (daný úsek bude uzavřen).
Vzhledem k nákladům, se silnice nebude opravovat celá najednou, ale po částech.

Změny Územního plánu    
Do 30. října 2019 můžete podat písemně Obecnímu úřadu Provodín návrhy na změnu Územního plánu obce. V příštích dnech by měl mít starosta jednání se stavebním úřadem (územní plánování), kde se dozví další informace a podmínky. 

Nové přípojky na vodu
Tam, kde lze vodovodní přípojku realizovat, dává Obec bez problému souhlas. S žádostí o souhlas k připojení je třeba na OÚ předložit také souhlas SČVKu a projekt.    
Vodovodní přípojku pořizuje odběratel na své náklady.    
(Informace se týká ´přípojek´ – tj. napojení na dostupný, stávající vodovodní řád.)

Ve sklepě MŠ se objevila voda
V rozpočtu na příští rok se bude muset uvažovat s úpravou sklepních prostor školky, kde se začala objevovat voda. Momentálně se stav monitoruje.

Monitoring kanalizace je stále problémový
Stále dokola se opravuje monitoring kanalizace. Dobrat se odpovědnosti příslušných firem je ´dílo´. Jedna firma je zrušená, druhá před soudem – co k tomu dodat?     
Naučná stezka se odkládá
Dotaci na naučnou stezku ani na opravu rybníčku (nádrž) jsme letos neobdrželi. Příští rok zkusíme zažádat znovu.