Zprávičky únor

Zprávičky únor

únor 2023

Dřevo v lese má své majitele  
Ležící (natož stojící) stromy v lese a na dalších prostranstvích mají své majitele. Sice ne všichni se o jejich údržbu (čistotu lesa) řádně starají, nicméně i tak patří dřevo majiteli a ne tomu, kdo ho dřív sebere. Totéž se týká i větví, minimálně těch od 7 cm v průměru. Starosta upozorňuje občany, že pokud má někdo v katastru Provodína o dřevo (větvoví) z obecního majetku zájem, je třeba se předem dohodnout na obecním úřadě. U ostatních ploch pak s příslušným vlastníkem pozemku (např. Lesy ČR, Pískovna, soukromý vlastník…)
 

Webové stránky obce 
Vesměs všichni víme, že jsou webové stránky obce po funkční i obsahové stránce už delší dobu nevyhovující; informace nejsou příliš přehledné, nehledají se dobře a web už také ne zcela odpovídá požadavkům, které musí obecní stránky splňovat. V březnu proto proběhne jednání s provozovatelem stáva-jícího webu o možnostech rekonstrukce. A že těch možností a nabídek, jak web zatraktivnit je! Samozřejmě všechna další rozšíření něco stojí. Jak zřízení, tak provoz. Obec musí zvážit, které z možných výhod využít. Předpokládám, že jedna z takových by mohla být automatická provázanost webu s mobily obyvatel. Jakmile se přidá na stránky obce nový příspěvek (nová informace), přihlášené osoby o tom dostanou neprodleně avízo na svůj mobil.   

Drogerie přijede 15.3.2023