Znak obce – pojďme vybrat náš společný symbol

Znak obce – pojďme vybrat náš společný symbol

Prosinec 2019

Jak už jsem před časem psala, naše obec patří v republice k těm z mála, co dosud nemají svůj obecní znak. Anketa, kterou jsem kdysi na Můj Provodín zadala, dopadla poměrně jednoznačně ve prospěch znaku, současné zastupitelstvo tuto iniciativu též podpořilo. Ve způsobu ´provedení´ se pak naprostou většinou přiklonilo ke ´složitější´ variantě. Ta spočívá v tom, že znak nebude navrhovat pouze příslušný odborník, heraldik, ale že se na návrhu budeme (můžeme) podílet my všichni, včetně dětí. Věřím, že se i vám myšlenka obecního znaku, na kterém se může výtvarně či výběrovou volbou kdokoliv z obce podílet, bude líbit; že vás bude bavit.      
Takže: co by nás, naši obec nejlépe symbolizovalo?

Jak se zúčastnit       
Na webové stránce obce a na webu a FB Můj Provodín bude ke stažení formulář, na který svůj návrh nakreslíte.
Formulář bude k dispozici též na obecním úřadě; odběratelé tištěného Můj Provodín jej dostanou v příloze listopadového čísla.   
Od 9. 12.2019 až do 10. 2. 2020 můžete své návrhy odevzdávat do zapečetěné urny na obecním úřadě Provodín. Počet návrhů za osobu není omezen (případné recesistické návrhy však budou rovnou vyřazeny).

Vyhodnocení

Odevzdané návrhy pak budou anonymně vystaveny v zasedací místnosti OÚ, kde k nim proběhne anketa o nejzdařilejší či nejvýstižnější návrh (obdobně, jako probíhala např. fotografická soutěž).    
Vyhodnocení proběhne dvoukolově. Vámi vybrané návrhy z 1. kola budou ve 2. kole posouzeny mj. ještě heraldikem a historikem.
Vítězný návrh(y) poslouží k finálnímu zpraco-vání heraldikem, dle heraldických pravidel.

 

Návrh by měl splňovat základní heraldická pravidla.
Ty jsou ale pro nás neznalé poměrně složitá a tak uvedu jen to, co je nyní pro naše návrhy prvořadé:   
       

 1. Znak má být co nejjednodušší a měl by obsahovat co nejmenší počet obecných figur (zvířata, lidé, nástroje a jiné předměty).
   
 2. Znak logicky nesmí být stejný, jako již jiný existující znak obce v ČR, státní znak anebo znak jiného vyššího samo-správného celku. 
   
 3. Součástí znaku nemohou být firemní loga, ochranné známky, obchodní značky atd.    

  (1.- 3. Nebojte, těžko vymyslíme něco zcela stejného, a kdyby, šikovný pan heraldik nás opraví)    
   
 4. Používat lze jen barvy v základních tónech. Odstíny barev nebo stínování se nepřipouští.
   
 5. U nově udělovaných znaků obcí se nepřipouští vedlejší součásti znaků tzv. honosné kusy, jako: štítonoši, hradební a jiné koruny, stuhy s hesly či názvy obcí. 
   
 6. Nepoužívají se texty ani samostatná písmena.
   
 7. Znak má být jednoznačně slovně popsatelný.
  Ve formuláři kolonku ´Popis znaku´ vyplňovat nemusíte. Slovní popis ale určitě napište v případě, že z vaší kresby nebude zřejmé, o co jde (čímž rozhodně nechci zlehčovat ničí výtvarné schopnosti :-) )