Zdrávi došli! Provodínská štrapanda stále přitahuje

Zdrávi došli! Provodínská štrapanda stále přitahuje

červen 2024

Další ročník nejznámější turistické akce spjaté s naší obcí, je za námi. A zájem byl opět velký - 742 registrovaných účastníků, nepočítaje malé děti a psi :-)       
Nejvíc turistů (315) si zvolilo pěší trasu 10 km. Na 16 km jich vyrazilo 134 a 28 km absolvovalo 61 nejzdatnějších.   
Též u cyklistů byl nejvyšší zájem (111) o nejkratší trasu - 20 km. 40 km trasu si zvolilo 70 účastníků, na nejdelší 60 km vyjelo 51 cyklistů.

Začínalo se v 8 hod. ráno, ale jako vždy přicházeli někteří nedočkavci ještě dřív.
Nejvyšší ani průměrná rychlost, za jakou kdo trasu zvládl se nikomu neměřila, ale víme, že nebyla pouze otázkou zdatnosti. Někdo si šel zasportovat a co vím z cíle, 60 km cyklo dal za 3 hodiny; jiní zas akci pojali jako super výlet po krásném okolí. Že trasy vedly pěknými místy si v cíli pochvalovali mnozí. U Máchova jezera se obdivovaly větrem rozbouřené vlny, u Holanských rybníků se litovalo, že chladné počasí není na koupání. I když... Jeden z cyklistů dorazil do cíle s mokrými vlasy. Cestou neodolal rovnou čtyřem vodním plochám. Zda jej v rámci ostatních účastníků, možná kromě těch psích, někdo následoval, jsem neslyšela.
V každém ročníku se objeví nějaká zajímavost, perlička. Letos kromě zmíněného otužilce (Provodínští nepochybně uhodnou, kdo jím byl), se např. v cíli jeden z účastníků pochlubil hodně starým lístkem z počátku Štrapandy. Prý se od té doby účastní pravidelně. Bohužel se pak ztratil v chumlu dalších příchozích, a tak se nepodařilo od něj dozvědět víc.

Je potěšující, že v záplavě různých, komerčněji laděných akcí, si naše tradiční cyklo-turistická Štrapanda udržuje stále svůj okruh příznivců. Děkujeme realizačnímu týmu, kolektivu dobrovolníků, kteří pomáhali s přípravou zázemí a na stanovištích, Obci Provodín a dalším sponzorům, bez nichž by to nešlo. Díky nim byl letošní ročník opět vydařený a my se budeme těšit opět za rok!            

Ještě dodatek pro příznivce Kuchynkovic stánku. Nebojte se, Kuchynkovi na Štrapandě nekončí! Letošní neúčast našeho mistra řeznického způsobila nečekaná zdravotní indispozice.