Zápis do první třídy a do MŠ

Zápis do první třídy a do MŠ

duben 2022

Zápis 1. třída ZŠ Jestřebí

12. dubna proběhl zápis do 1. třídy ZŠ. Letos bylo přijato 17 žáčků (7 chlapců a 10 dívek), třem byl doporučen odklad. 
6 dětí je z MŠ Jestřebí a 11 z MŠ Provodín.
Třídní učitelkou bude sl. Barbora Pittnerová.

Termín zápisu do MŠ Provodín

je stanoven na 2. května až 6. května 2022
Zápis proběhne v budově MŠ Provodín

Děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let, mají povinnost od 1. 9. 2022 plnit předškolní vzdělávání.