Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

březen 2021

V letošním roce bude zápis probíhat stejně jako loni, a to distanční formou v období od 1. do 30. dubna 2021.

Postup:
1) vytiskněte si formulář o přijetí (pokud víte, že budete žádat rovnou i o odklad, vytiskněte obě žádosti)
Formuláře najdete na webových stránkách školy www.zsjestrebi.cz v záložce PRO RODIČE.
2) vyplňte příslušné žádosti a doručte škole spolu s kopií rodného listu dítěte jednou
z možností:
 - datovou schránkou: qu5md4e   
 - e-mailem s elektronickým podpisem    zákonného zástupce na reditel@zsjestrebi.cz
 - poštou na adresu školy: č.p. 105, Jestřebí.
 - osobně do schránky (boční vchod od kostela budovy ZŠ Jestřebí)       
V případě žádosti o odklad doložte spolu se žádostmi také doporučení šk. poradenského zařízení a posudek dětského lékaře nebo klinického psychologa
3) o výsledku žádosti budete vyrozuměni písemně, v případě nejasností Vás budeme telefonicky kontaktovat                       

 

ZŠ Jestřebí