Z historie Slunečního Dvora

Z historie Slunečního Dvora

červen 2021

Původním zakladatelem „Sonnenhof“ je pastor Lic. Otto Waitkat. Narodil se 9. září 1870 v Rastenburgu ve východním Prusku a studoval teologii. V letech 1906 až 1913 převzal farnost Steyr v Horním Rakousku, ke které náležela také Garstenská věznice. Po seznámení se zlou situací propuštěných po výkonu trestu odnětí svobody se rozhodl něco udělat pro tyto opuštěné lidi.    

Když jednou na výletě uviděl u České Lípy širokou Jestřebskou slatinu, okamžitě začal jednat, aby ji získal a prostřednictvím dělnické kolonie ji učinili ornou. V Jestřebí se mu lidé posmívali, protože močál nebyl považován za odvodnitelný, jelikož odvodňovací příkopy, které vedly k potoku, měly příliš malý sklon. Waitkat získal celých 30 hektarů rašeliniště od místní komunity Habštejna za částku 16 600 K.
V létě roku 1913 se vzdal svého pastoračního úřadu a tím i zabezpečené existence své i své rodiny a přestěhoval se do Jestřebí. Koupil tři staré železniční vozy (za cenu 80 K každý), sestavil je ve tvaru podkovy, postavil nad nimi střechu a nazval tuto podivnou budovu „Sonnenhof“.

Pracovníků brzy našli více, než dokázali pojmout. První zájemci se stěhovali hned po definitivním usazení vozů. Odvodnění okolí proběhlo úspěšně vykopáním hlavního drenážního příkopu a osazením velkými trubkami Po dobrém roce byl nejbližší 3 hektarový pás polí odvodněn 3 kilometry příkopů. Byla postavena 20 metrů dlouhá a 10 metrů široká stodola ze starých telegrafních sloupů, plus jednoduchá stáj a kůlna. V prvním roce poskytl Sonnenhof 38 lidem bez domova přístřeší, práci a chléb na kratší nebo delší dobu. Zdroj: archiv.mathesius.org
 

Za příspěvek velké poděkování paní Elisabeth Hieke