Venku už to sice vypadá na jaro, ale vraťme se ještě k zimě

Venku už to sice vypadá na jaro, ale vraťme se ještě k zimě

únor 2024

Letošní zima předvedla opět (jak jinak, je to zima) pár krušných dní, kdy se lidi i stroje potýkaly s přívalem sněhu nebo ledovkou. V takových dnech má údržba na pozemních komunikacích plné ruce a kola práce. 

Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých povětrnostními vlivy je zajišťováno (a to nejen na obecní úrovni) s ohledem ke společenským potřebám, ale též s přihlédnutím k ekonomickým a kapacitním možnostem správců komunikací.       
Dle zákona je prioritní zajištění sjízdnosti dálnic a silnic I. třídy, následně silnic nižších tříd. Stejné je to na komunikacích v obci. Prioritně musí být zajištěny hlavní tahy a trasy, následně místa nižší komunikační důležitosti. Za běžných povětrnostních podmínek to takto funguje celkem v pohodě. Problém nastává v případech zmíněné ledovky nebo sněhové kalamity. V takových dnech bych chtěla všechny požádat o trpělivost. Tyhle extrémní situace mají problém zvládat i kraje a velká města, disponující zcela jinými technickými, personálními a finančními možnostmi, než mají k dispozici malé obce. 
Naše obec má službu zimní údržby komunikací smluvně zajištěnou, má sjednanou i pomoc ze strany místní firmy. Nikoho však nemáme jen pro sebe, tj. partneři zajišťují údržbu po celé zimní období v širším úseku než jen na území jedné obce. V kalamitních situacích pak objetí celého spravovaného okruhu trvá déle, než by stav komunikace optimálně vyžadoval. Navíc zde nastupuje i onen princip ´povinných priorit´. Ale jak už jsem zmínila, s tím se potýkají všude, nejen v malých obcích.      

Na náledí a ledovku obce většinou používají zdrsňující postupy (písek, štěrk…) – jsou účinné, chemicky stálé, neuvolňují další látky do prostředí. Pro údržbu chodníků a silnic IV. tříd je obcím vyhláška s ohledem na ochranu životního prostředí přímo doporučuje. Nevýhodou je, že materiál při tání a opětovném zmrznutí propadává vrstvou ledu a účinnost se tak často rychle snižuje. Mimoto také může zanášet kanalizaci.      
Schůdnost chodníků u nás zajišťuje obecní údržba, která se kromě nich snaží v období mezi příjezdy frézy či sypače operativně zasahovat i na vedlejších komunikacích. Jeden malý traktůrek + dva lidi… Vídala jsem je ráno už ve 4, v půl páté v práci, aby stihli do ranní špičky upravit co nejvíce ploch. Prosím, buďte v takových dnech trpěliví a soudní. I jim to klouže a znovu zamrzá pod rukama. Úřad nově koupí a rozmístí na několik ´krizových´ míst obce nádoby na posypový materiál, abyste měli ve svém okolí i možnost svépomoci.  

     
Pokud se někde vyskytne se sjízdností či schůdností problém, volejte přímo starostovi, jenž pomoc v kalamitních situacích koordinuje.