Velké úpravy u hřiště

Velké úpravy u hřiště

březen 2023

Všimli jste si, jak prostor kolem velkého i malého dětského hřiště u Dřevěnky a směrem k nádraží prokoukl, zpřehlednil? Však jeho úpravě věnovali pracovníci naší údržby mnoho březnových dní. Stromy a keře se díky oklestění zmladily, celý parčík získal na vzdušnosti. Za zvelebování obce naší údržbě pěkně děkujeme.

Bohužel se při úpravách našli i předměty, které člověk nevidí rád – nedaleko hřiště to byly např. injekční stříkačky. Nebezpečné nejen pro děti, zranění hrozilo i zvířatům.