Velké sčítání lidí, domů, bytů...

Velké sčítání lidí, domů, bytů...

únor 2021

Letos v březnu a dubnu proběhne na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání bude půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.       

Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajistí sčítací komisaři.  Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel. Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na info-linku 840 30 40 50.

Vyplněné formuláře bude možné odeslatv předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.

Zákonem požadované údaje údaje o domu a bytu poskytuje jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.