Ve školce se rozloučili s létem kloboukově

září 2019

Odpoledne 19. září jsme si užili na školkové zahradě. Jako již tradičně jsme se sešli při loučení s létem, tentokrát na Kloboukové slavnosti. Děti s rodiči si společně ozdobili klobouky vším, co nám příroda dala a vším, co si kdo přinesl. Koho tvoření zmohlo, tak si šel pohrát. Děti využily při hrách skluzavky, houpadla, házely míčem do koše, přetaho-valy se s lanem a hrály si s balančním trychtýřem. Rodiče opékali buřtíky, pomáhali při tvoření a maminky si předávaly své kuchařské zkušenosti. Dobroty, které opět maminky přinesly, byly jako vždy excelentní. Moc děkujeme. Myslím, že společně strávený čas se všem líbil a rozesmáté tvářičky dětí, kterým se ani nechtělo domů, nám všem byly odměnou.                             

Lenka Kuklová