V Újezdu se na Velikonoční neděli sešli k malé slavnosti

V Újezdu se na Velikonoční neděli sešli k malé slavnosti

duben 2022

Nedaleký Újezd u Jestřebí, který je dle historiků prastarou slovanskou vsí, zažil o Velikonoční neděli 17.4.2022 malou slavnost. Skupina obyvatel této obce zde na vlastní náklady vystavěla Boží muka, instalovala informační turistickou tabuli o historii Újezdu a vysadila lípu. Vzniklo tak přívětivé místo pro zastavení, pro setkávání obyvatel i návštěvníků Újezdu. Hlavním programem slavnosti bylo požehnání a vykropení Božích muk farářem Rudolfem Repkou ze Cvikova. Pan farář ve svém projevu zdůraznil význam Božích muk nejen pro současné obyvatele a návštěvníky. Vyzdvihl vznik místa pro setkávání lidí, zdůraznil význam předání „poselství“ zejména pro generace budoucí. Následně pan farář požehnal i nově zasazenou lípu.

Pro účastníky slavnosti, kterých se sešlo kolem 35 bylo připraveno pohoštění v duchu Velikonoc. Všichni mohli ochutnat velikonoční nádivku, jidáše, boží milosti, koblížky, ale i tradiční štrúdl či slané pečivo, maso a další dobroty.

Boží muka stojí v místě, kudy dle historické mapy z roku 1720 vedla Újezdem důležitá cesta z Prahy přes Mělník, Liběchov, dále na Dubou.
U Újezdu se odkláněla do lesa kolem sochy Jana Nepomuckého k Borku na Lípu (Lipau Weg) a dále na Žitavu. Na nové informační tabuli si můžete přečíst další zajímavosti z historie malé obce, která, zdá se, ožívá.    

„Realizace vystavěni Božích muk na energeticky zajímavém místě byla plánována už řadu let a teď nastal ten pravý čas. Výsle-dek je obdivuhodný“, říká jedna z pozvaných provodínských účastnic s tím, že všem, kteří se na výstavbě podíleli, patří velké díky. „Opravdu krásné, pohodové a vesele strávené nedělní odpoledne v přírodě, s mnoha dobrotami vč. točeného pivečka; sešli jsme se se známými a další nové poznali.“

 

Mystika.info (zkráceno):

Boží muka patřila k typickému obrázku našeho venkova již od 14. století. Drobné stavby ve tvaru sloupu s výklenkem na obraz či reliéf umučeného Krista obvykle stávaly na rozcestí, v polích, na návsi či volně v krajině. Snad měla představa největší oběti – Božího umučení – vést člověka k zastavení se v každodenním spěchu a k zamyšlení nad smyslem života. Boží muka se stavěla na památku šťastných i nešťastných událostí, které se většinou staly právě na tomto místě. Mnohdy vymezovala hranice pozemků, měla i významnou úlohu jako orientační ukazatel na rozcestích. Místy se dnes konají pokusy znovu je obnovit; zachránit zbytky našeho národního lidového umění, aby i dalším generacím bylo ukazatelem na cestách krajinou i životem.