V Srní přebírá andělskou a čertí štafetu mladší generace

prosinec 2019

I letos do Srní zavítal Mikuláš, tentokrát s omlazeným andělským a čertím doprovodem - štafetu převzala již mladší generace. Opekli jsme buřtíky, pochutnali si na výborných bramboráčcích a za pěkné básničky byly hodné děti odměněny sladkou nadílkou. Naštěstí tady nemáme žádné zlobivce, a tak čert odešel s prázdnou. Tak zase za rok se těšíme na návštěvu z nebe a pekla.                            Bc. Anna Ernešová