V obci vznikl nový chodník

V obci vznikl nový chodník

březen 2021

Podél silnice k MŠ vznikl nový chodník. Že vás překvapil? Věřte, že ne víc, jak mně, a to jsem majitel dotčeného sousedního pozemku…
Dle informace starosty padlo definitivní rozhodnutí po několika stížnostech na auta, která zde ohrožovala děti.

Asi se shodneme, že je chodník hezký, přispívá k upravenému vzhledu obce a pěší před vozidly chrání. Jiný pohled mohou mít řidiči a cyklisti, kterým se kvůli chodníku prostor silnice podstatně zúžil; míjející se vozidla už teď díky němu nebudou moci využívat pásu u krajnice. Naopak líp se jim bude vyjíždět z rozšířené zatáčky z křižovatky. Možný problém očekávám
u ranního vožení dětí do školky. Rodiče teď budou moci využít pouze parkovišťátko naproti MŠ, což v ranním návalu nemusí stačit. Problematickou se může ukázat i přílišná blízkost chodníku u nechráněného živého plotu či voda za deště. To vše ale ukáže teprve praxe, až se provoz na komunikaci a ve školce rozjede naplno. Není tak vyloučeno, že se pak zde ještě nějakých dalších úprav či opatření dočkáme.