V březnu začnou práce na kruhovém objezdu v Jestřebí

V březnu začnou práce na kruhovém objezdu v Jestřebí

únor 2023

Dle informací ŘSD začnou práce na kruhovém objezdu na začátku března. V prvních dnech má dojít k rozšíření vozovky a bourání obrubníků, následně se bude frézovat. Řidiči místem projedou obousměrně. „Novou okružní křižovatku zprovozníme letos na podzim,“ slíbilo ŘSD.   
První etapa by se autobusové dopravy měla dotknout minimálně (menší odchylka je od 5.3. v JŘ linky 251; linka 250 je beze změny).

Dle informace z KORID CL se ale dají změny očekávat při druhé etapě výstavby (asi duben, květen), kdy nebude možné odbočení z I/38 na I/9 směr Dubá a bude nutné jezdit přes Doksy po silnici II/270. Zpoždění, které to přinese se bude muset do úprav jízdních řádů promítnout. V březnu proběhne místní šetření, na které má být pozván též starosta Jestřebí. V příštích měsících tedy asi můžeme nějaké změny v dopravě očekávat.