Třicet let znovusamostatného Provodína

Třicet let znovusamostatného Provodína

prosinec 2020

Letos jsme pomyslně oslavili 30 let od obnovení samostatného Provodína.

Pro nepamětníky:       
Podle staré obecní kroniky se jestřebské snahy o spojení našich dvou obcí nesetkávaly v Provodíně s podporou. V r. 1960 a 1964 byly zastupitelstvem zamítnuty. Ke spojení obcí přesto nakonec došlo, a to Nařízením vlády. Dne 1.1.1981 vzniká sloučená obec Jestřebí-Provodín.       
1.7.1990 pak ale dochází – dle kronikáře z iniciativy Jestřebí – k opětovnému rozdělení na dvě samostatné obce. Stávající starosta zůstává v Jestřebí, v čele Provodína je Jaroslav Beránek.