TJ Jestřebí-Provodín místní sportovní aktivita

TJ Jestřebí-Provodín místní sportovní aktivita

říjen 2023

Rozpočet. Některé položky – jejich potřeba a výše částky – jsou při přípravě rozpočtu jasné, kolem jiných se živě a nezřídka i dlouho diskutuje, přemítá. Jednou z takových byl příspěvek pro TJ Jestřebí-Provodín, kdy se na jednání zastupitelstva dostavily zástupkyně sdružení p. Bratršovská a p. Procházková. Jejich precizně připravené podklady obsahovaly informace, které by mohly být zajímavé i pro vás. Některé z nich zde uvedu. Spousta z vás, vašich dětí anebo vnoučat sportovním klubem prošla. Ne všichni však znají jeho historii anebo naopak jeho současnost…       
Tělovýchovná jednota Jestřebí-Provodín z.s. vznikla v roce 1949, resp. původně to byla TJ Tatran Provodín, přejmeno-vaná v r. 1952 na TJ Provodín. Současný název TJ Jestřebí-Provodín z.s. nese až od r. 1982. Název tehdy akceptoval nařízené sloučení obcí Provodín a Jestřebí do jednoho celku. Jméno TJ pak už zůstalo zachováno i po r. 1992, kdy se spojené obce rozdělily znovu na dvě samostatné.       
TJ se sdružuje ve dvou oddílech: v oddíle kopané a v oddíle volnočasového a rekreačního sportu. Fotbalový areál (hřiště, šatny, místnost pro rozhodčí, sklady, garáž a kiosek pro občerstvení) je nyní v majetku TJ. Nejvyšší podíl na nákladech tak spočívá v jeho údržbě.       
Zatímco se ceny (údržba, energie, doprava...) a poplatky (FAČR členské poplatky, registrace, startovné) zvyšují, podpora klubům jde dolů. Např. podpora z Libereckého kraje se snížila o více jak 50 % (pro naši TJ to je minus 52 tis. Kč), Národní sportovní agentura změnila poměrový koeficient, na dotace (pro naši TJ to je minus 41 tis. Kč).
I když se celý kolektiv dospělých, věnující se dětem zapojuje bez nároku na odměnu, zavádí se členské příspěvky (čemuž se v TJ doposud bránili) a přispívají další sponzoři, udržení kvality zázemí a soutěží ´spolkne´ víc. Zdravotní i výchovně-prevenční dopady činnosti TJ na děti našich obcí asi nemusím vyzdvihovat. Navíc s bonusem, že je hřiště ´doma´. Klub má i do budoucna dobrou per-spektivu, dál se rozrůstá, sportuje v něm stále víc mládeže. To vše vzali zastupitelé v úvahu a do rozpočtu obce navý-šení příspěvku na činnost mládežnických družstev, nákladů na dopravu, energie a provoz fotbalového hřiště podpořili.