Starosta obce Jan Piškula

Starosta obce Jan Piškula

říjen 2022

Rodák z Provodína
věk 47 let, 
ženatý, dvě děti  
Titul: Mgr., Bc.   
Vzdělání:
- Střední průmyslová škola
elektrotechnická Liberec            
- Univerzita Jana Amose Komenského Praha, specializace v pedagogice, andragogika
Zaměstnání:
Vězeňská služba ČR, hodnost mjr., místo působnosti 27 let ve Věznici Stráž pod Ralskem  
Záliby:
rekreačně cyklistika, stolní tenis; pasivně florbal, fotbal 
V zastupitelstvu obce je již 4. období.

V investicích se chce zaměřit především na údržbu, modernizaci a rozšíření infrastruktury – komunika-ce, vodovod, kanalizace, monitoring kanalizace, veřejné osvětlení, výměna tepelného zdroje v MŠ, ZŠ, OÚ; dále pokračovat v již započatých projektech: revitalizace požární nádrže, rozšíření kanali-zace, rekonstrukce komunikace na horní Provodín.

 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo dále odhlasováno, že zastupitelé, místostarosta i starosta budou funkci zastávat jako neuvolnění. Starosta bude neuvolněný po dobu prvních dvou měsíců z důvodu dodržení lhůty při rozvázání služebního poměru s bývalým zaměstnavatelem. Občanům bude v této době na obecním úřadě k dispozici v úřední hodiny – tj. vždy v pondělí a středu v 8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.30 hod.