Seznámení zbliízka

říjen 2019

Děti z MŠ se seznamovaly zblízka s několika dravci - sovou pálenou, sovicí sněžnou, jestřábem, orlem, ale i jinými ptáčky jako čížkem nebo papouškem. Odvážlivci si je i pohladili a vzali na ruku.      

Lenka Kuklová