Sanační práce na budově MŠ

Sanační práce na budově MŠ

listopad 2023

Řadu let způsoboval v budově školky odtok dešťové vody ze střechy problémy. Voda tam vzlínala do sklepního prostoru a způsobovala vlhkost v části zdiva. Průběžné dílčí opravy a zásahy do obvodových stěn se sice dělaly, požadovaný efekt však nepřinesly. Starosta proto přistoupil k radikálnímu řešení – provést vodorovnou injektáž silikonovou mikroemulzí v úrovni podlahy 1.PP, stavbu v sanovaných částech obkopat, na vyrovnané zdivo vně nanést asfaltovou izolaci, doplnit drenáž, terén dosypat do původní úrovně.  Po vyschnutí zdiva pak provést sanační omítky na vnitřním líci zdiva. (Rozsah prací zhruba 36 m2 plochy obvodové stěny na vnitřní i vnější straně). Okapní svody budou od budovy odvedeny a ukončeny vsakem na ploše přilehlé zahrady.