S čím vstoupili do školního roku 2022/2023 ve školce

S čím vstoupili do školního roku 2022/2023 ve školce

září 2022

Do mateřské školy nastoupilo 13 nových dětí; 5 dětí je 2 letých, 9 dětí plní povinnou předškolní docházku. Celkem je ve dvou třídách 39 dětí.  V září nastoupily i dvě nové pracovnice – paní učitelka Anna Hurtová a na pozici školnice paní Eva Masopustová. 
Dále předávám slovo paní ředitelce Lence Kuklové:
„Začátek docházky do mateřské školy je pro děti i rodiče změnou, kdy děti poznávají nové prostředí, kamarády, ale i dospělé. Zvykají si na jiný režim dne, odloučení od rodičů. Společnými silami se snažíme, aby slziček bylo co nejméně a děti si rychle zvykly.    
A na co se můžeme těšit?    
Jsme mateřskou školou zaměřenou na ekologickou výchovu a nemalý důraz klademe také na pohyb dětí. Již sedmým rokem jsme zapojeni do celoročního projektu s názvem Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást jejich života.

Jsme zapojeni i do projektu Recyklohraní, rodiče mohou nosit použité baterie, které sbíráme, a za ně získáváme body, za které

můžeme pořídit hry a předměty na podporu ekologické výchovy.       
Pro tento rok máme připraveno několik nových menších projektů, které se budou prolínat celým rokem. Společné akce s rodiči budou tři. V září – Loučení s létem na školkové zahradě. V prosinci ve školce Vánoční setkání a v červnu opět na zahradě Loučení s předškoláky. Během roku nás také čeká několik divadelních představení s Koloběžkou.“

V současné době probíhá na budově MŠ oprava střechy, která by měla být dokončena v říjnu.