Robert Kopecký: O ptačích hnízdech

Robert Kopecký: O ptačích hnízdech

březen 2022

Jaro je vynikající příležitost k poznávání ptáků a jejich způsobu života. Typickým životním projevem ptáků je zpěv a hnízdění. Obě tyto věci spolu úzce souvisí, jinak řečeno, pokud pták někde zpívá, pravděpodobně bude poblíž i hnízdit, jelikož zpěvem vyznačuje své hnízdní teritorium. To znamená, že jak daleko doléhá zpěv ptáka, tak daleko je hranice jeho teritoria. Tato vzdálenost je ovlivněna místními podmínkami jako je členitost terénu, hlučnost prostředí apod., ptáci stejného druhu mohou tedy hnízdit i relativně blízko sebe, pokud se z nějakého důvodu vzájemně neslyší. Toto se týká převážně pěvců, jelikož někteří jiní ptáci hnízdí také v koloniích. Hnízdní kolonie zakládají zejména někteří vodní ptáci, protože v okolí vod není příliš mnoho místa, a tak se musí uskrovnit. Příkladem jsou rackové, nebo tučňáci.

Zajímavá je konstrukce ptačích hnízd. Někteří ptáci staví hnízda ledabyle, div že jim vajíčka nepropadnou skrz dno hnízda. To je typické pro divoké holuby, jejich hnízda jsou zespodu doslova průhledná, poskládaná z několika klacíků. Jiní ptáci jsou mistři stavitelství, a je s podivem, jak precizně dokážou hnízdo postavit. Z našich ptáků je nejlepším stavitelem moudivláček lužní, jeho hnízda vypadají jako pletené košíčky zavěšené na větvích stromů. Pěkná hnízda staví také rákosníci, vplétají je do stébel rákosu, kde jsou zavěšena jako úhledné nádoby na vajíčka. Šikovným stavitelem je například také drozd, který dokonce vymazává vnitřek hnízda hlínou, takže má v hnízdě skutečnou „omítku“, což je vynikající opatření proti parazitům, kteří se tak nemohou skrývat v hnízdě. Opravdu unikátní hnízdo staví střízlík obecný, ten dokáže využít skalní dutiny, které vyplní suchým listím kapradin, jeho hnízdo je tak výborně tepelně izolované. Lesní ptáci využívají k hnízdění různé skuliny za kůrou stromů, dutiny v pařezech, a také dutiny ve stromech. Datlovití ptáci si vytesávají ve stromech vlastní dutiny, což využívají další druhy ptáků, kteří jim jejich dutiny často obsadí. Někteří ptáci, jako například vlaštovky a jiřičky, stavějí hnízda slepená z hlíny, přilepují je na stěny budov. Jiní ptáci si vyhrabávají hnízdní nory v říčních březích, jako například ledňáček říční, nebo břehule říční. Ovšem řada ptáků hnízdí jen tak na zemi, někteří ani hnízdo nestaví, pouze udělají důlek a do něj snesou vejce. To je typické pro některé bahňáky, jako je například kulík říční, jeho vajíčka jsou barevně téměř k nerozeznání od štěrku na břehu řeky a tím jsou chráněna před predátory. Vodní ptáci hnízdí často v rozbláceném terénu, takže jejich hnízda jsou vysoké kupy různého materiálu, aby vajíčka nebyla v dosahu vodní hladiny. Někteří vodní ptáci staví hnízda plovoucí, typicky potápka roháč, hnízdo roháčů je skutečný plovoucí ostrov. Řada ptáků staví hnízda vysoko v korunách stromů. Velcí ptáci, jako jsou například čápi, orli a volavky, staví obrovská hnízda, pod váhou těchto hnízd se často strom zlomí, a ptáci jsou nuceni hledat nový vhodný strom pro stavbu velkého hnízda.

Někteří ptáci si zvykli hnízdit v blízkosti lidských obydlí. Často to dělají z nedostatku hnízdních příležitostí, protože lidské stavby jim připomínají skalní stěny. Typické je hnízdění rorýsů na vrcholcích panelových domů, jak to můžeme vidět například i na panelových domech v České Lípě. Jiní ptáci hnízdí v blízkosti lidí z důvodu dostupnosti potravy. To je typické pro vlaštovky, které hnízdí v prostorách zemědělských staveb, nejčastěji v ve chlévech a ve stájích, protože v blízkosti stád hospodářských zvířat nacházejí množství potravy v podobě hmyzu. Někteří ptáci si natolik zvykli na blízkost lidí, že už prakticky hnízdí jen v blízkosti lidských obydlí. Příkladem je rehek domácí, který je k vidění u domů v každé vesnici i v každém městě. Rehek domácí je přítelem zahrádkářů, pochytá totiž mnoho obtížného hmyzu. Staří hospodáři to věděli a rehkům vkládali do staveb duté cihly, ve kterých rehek mohl hnízdit. Takové duté cihly jsou dodnes k vidění na starých stodolách. Kdo chce mít na zahradě rehky, může jim připravit hnízdní dutinu v podobě starého květináče položeného na bok pod střechou.