Recyklohraní. Prosíme i veřejnost, aby se zapojila s námi a pomohla dětem vyhrát zajímavé ceny

Recyklohraní. Prosíme i veřejnost, aby se zapojila s námi a pomohla dětem vyhrát zajímavé ceny

únor 2021

V tomto roce se naše MŠ přihlásila do projek-tu RECYKLOHRANÍ, což je projekt zaměřený na třídění a recyklaci elek-troodpadu. Projekt, by měl dětem prohloubit znalosti v oblasti třídění a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, mobilů a dalších drobných elektrozařízení. Od začátku ledna probíhá sběrová kampaň zaměřená na mobily s názvem LOVCI A SBĚRAČI, což znamená v omezeném čase ULOVIT“ vysloužilé mobilní telefony do sběrného boxu (modrý barel), který je umístěn u zadní branky MŠ Provodín.