Průjezd kamionů,

září 2020
Průjezd kamionů, jež při uzavírkách objíždí přes naši obec činí problémy. Šíře silnice není na míjení velkých vozidel dosta-čující. Někdy to končí kolizemi, jako např. v září, při uzavírce mostu v Zahrádkách. Tentokrát to odneslo zábradlí. Jelikož ale spadá do správy Kraje, obec ho opravit nesmí. Může jej jen odklidit z cesty a předat informaci o poškození.