Protiepidemická opatření zasahují i do akcí v mateřince

Protiepidemická opatření zasahují i do akcí v mateřince

únor 2021

Vzhledem k nemožnosti navštěvovat kulturní akce jsme využili nabídky online vysílání z Naivního divadla Liberec.

V pátek 19.2. tak děti shlédly „Pohádku o Raškovi“. Víme, že videozáznamy nenahradí reálný divadelní zážitek, ale i tak děkujeme za zprostředkování divadla dětem.

Lenka Kuklová