Přinesl kruhový objezd v Jestřebí kýžený efekt?

Přinesl kruhový objezd v Jestřebí kýžený efekt?

červen 2024

Vybudování kruhového objezdu na místě stávající problematické křižovatky bylo přijato
s nadějí na zlepšení dopravní situace. Nejvíce zmiňovaným efektem změny byla přehlednost, plynulost jízdy a bezpečnost. Od června 2023 je kruhový objezd v Jestřebí ve zkušebním provozu, a tak můžeme zhodnotit, nakolik se očekávání naplnila.  


1. Přehlednost     
Zvolený typ křižovatky překvapil mnohé. Místo běžného kruhového objezdu byla vybrána inovativní varianta – turbookružní křižovatka. Čím si zrovna tato křižovatka vysloužila privilegium být mezi zhruba desítkou těchto křižovatek v ČR (info AI), ví zřejmě jen zasvěcení. Nejeden řidič s ní má problém, především ti, kdo tudy projíždí prvně. Díky nim zde musí být ve střehu i řidiči znalí a zkušení. Na orientaci nepřidalo ani původní vodorovné značení, které řidiče mátlo ještě víc. Optikou řidičů, neznalých místa, je problém i na poslední chvíli viditelné místo pro přecházení u zastávek autobusu (viz bod 3. bezpečnost) a odbočka k bowlingu. Nemístní řidiči bývají dále zaskočeni ´vymezovači´ jízdních pruhů (cca 10-15 cm vysoké hrboly, nutící řidiče dodržovat jízdní pruh). Nejeden už si o ně poškodil kolo.    


2. Plynulost
Na obecné shrnutí nemám dostatek informací, některé časté jevy jsou však  známé:
- odbočení k bowlingu je z obou stran nedostatečně značené, řidiči za odbočujícím autem nestíhají včas zareagovat. Plynulosti by pomohl i dostatečně dlouhý odbočující pruh pro případy, kdy odbočuje více aut za sebou. Nyní je pro plynulost dopravy příliš krátký.      
- opakem plynulosti dopravy jsou závody místně znalých řidičů, kteří ve špičkách začnou už před nájezdem na kruháč a výjezdu z něj sprintovat, aby objezd využili k předjetí pomalejších vozidel. Toto je vzhledem k blízkosti místa pro přecházení velmi nepříjemné i pro chodce.    

3. Bezpečnost – asi nejsledovanější faktor.

Nejprve fakta.

Z přehledu je patrné, že se v rámci sledovaného období počet dopravních nehod zvýšil, i když šlo spíše o lehčí případy. Otazníky nad bezpečností se týkají především (ne)přechodu pro chodce u autobusových zastávek ´Jestřebí křižovatka´. V těchto mís-tech byl v minulosti klasický přechod pro chodce (zebra) a pokud se pamatuji, pro výstavbu nového kruhového objezdu se zde předpokládal bezpečný osvětlený přechod s ostrůvkem uprostřed. Realita je jiná. Přechod pro chodce tu již není. Na počátku zkušebního provozu nebylo přecházecí místo
u zastávek ´ošetřeno´ vůbec. Před cca 2 měsíci zde bylo doplněno vodorovné dopravní značení (přerušované pruhy na silnici), znamenající ´místo pro přecházení´. To je ale z hlediska dopravních pravidel zcela něco jiného než ´přechod pro chodce´- POZOR, na takovém místě nemají chodci přednost! Pruhy pouze vymezují, ve kterých místech se má silnice přecházet. Místo k přecházení navíc nebývá označeno svislou dopravní značkou. Řidiči se sem proto mohou přiblížit velmi rychle, aniž by pruhy včas zaznamenali.   
Jako vždy, leccos z výše uvedeného je odvislé i od znalostí a ohleduplnosti řidičů. To však není předmětem tohoto příspěvku. Zde v rámci sledovaných parametrů konstatuji pouze některé aspekty současnosti.

Výsledek šetření PČR: snížit rychlost

Dne 30.6.2024 proběhlo v prostoru dosud nezkolaudované jestřebské křižovatky (´tur-bokruháč´) místní šetření, svolané Policií ČR. Kromě zástupců krajského silničního správního úřadu se zúčastnil také místostarosta Jestřebí a další informovaní občané. Bez ohledu na iniciativu občanů Jestřebí, řešících problémy
s hlučnosti, průjezdní rychlosti, nejasného vyřešení přecházení a odbočovacích míst do zástavby, Policie ČR sama přistoupila k důležitému opatření – snížení průjezdní rychlosti na 50 km/hod. V době vzniku článku ještě OÚ Jestřebí oficiální stanovisko PČR vč. bližší specifikace úseku, kde má k omezení rychlosti dojít, neměl. Snížení rychlosti pravděpodobně přispěje i ke snížení hlučnosti. Iniciativa občanů a Obce Jestřebí bude jistě pokračovat i v řešení ostatních, výše uvedených problémů např. s odbočováním do obce či možné eliminace hluku. 
 

Za info z místa šetření děkuji panu F. Perunovi.