Při stávce učitelů byly obě budovy školy zavřené; MŠ Provodín se nepřipojila

Při stávce učitelů byly obě budovy školy zavřené; MŠ Provodín se nepřipojila

listopad 2019

Všichni pedagogičtí pracovníci Základní školy Jestřebí se jednomyslně shodli na podpoře jednodenní stávky, kterou na den 6. 11. 2019 vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Tento den proto byly obě budovy uzavřeny. 
„Rozhodně nestávkujeme jen pro „2%“ navýšení tarifů, jak celou tuto kauzu zjednodušují média,“ uvedl kromě jiného v dopise rodičům ředitel ZŠ Bc. Michal Kotek. „Česká republika dává na školství o čtvrtinu méně, než je průměr vyspělých států světa, což představuje deficit 50 miliard korun ročně. Naší snahou je zlepšit celkovou dlouhodobou podfinancovannost českého školství, a to alespoň na úroveň 5% HDP. Dále chceme podpořit výrazné změny
v inkluzivním vzdělávání, nedostatečné finanční ohodnocení třídních učitelů a metodiků, navýšení platů na úroveň 130% průměrné mzdy pro učitele v aktuálním roce a dále větší mzdy pro nepedagogické zaměstnance.“
Závěrem dopisu vyjádřil ředitel naději, že rodiče stávku přijmou s pochopením: „Bojujeme za budoucnost školství a tím také i Vašich dětí, které chceme kvalitně a
s nadšením vzdělávat. Děkuji za pochopení a Vaši podporu.“

MŠ v Provodíně se ke stávce učitelů nepřipojila
Dle ředitelky školky Lenky Kuklové jsou důvody, na které se stávka snažila upozornit opodstatněné. Pracovnice školky se ale rozhodly, že stávku nepodpoří formou uzav-ření školky. „Způsobily bychom tím rodičům problémy“, odůvodňují své rozhodnutí.