Předpovědi na rok 2022 – co nám mohou tři dvojky přinést?

Předpovědi na rok 2022 – co nám mohou tři dvojky přinést?

leden 2021

Na začátku roku většinou přináším nějaké po-sbírané předpovědi pro nový rok. Letos se mi do toho moc nechtělo. Nejspíš proto, že dle mně přišlých informací, to jednoduchý rok být nemá a je třeba se na leccos nemilého připravit, ať z politických, ekonomických, klimatických anebo i astrologických důvodů.  Ale já nejsem vědma, tak se podívejme, co říkají na rok 2022 povolanější.


Nostradamus

Lidé, vysvětlující verše dávného věštce se domnívají, že na rok 2022 předpovídá velký vojenský konflikt. Iniciátorem bude jistý “východní král”. Vzhledem k tomu, že v Nostradamově době bylo kupříkladu Rusko považováno za severskou mocnost, těžko říct, koho tím věštec myslel. Řetězci událostí, jenž vyústí v mezinárodní konflikt, má předcházet přiblížení vesmírného tělesa k Zemi.    


Baba Vanga

Mělo by dojít na přírodní katastro-fy, velké zemětřesení a následné tsunami. K tomu ještě můžou dle Vangy klimatické změny rozmrazit dávný, lidem nebezpečný virus. Dle předpovědi by jej měl objevit tým vědců na Sibiři. I Vanga zmiňuje přiblížení jakéhosi asteroidu. Dle ní jej k zemi vyšlou mimozemšťani.      


Na rozdíl od chmurných předpovědí již nežijících věštců, přináší renomovaný astrolog Richard Stříbrný pozitivnější naděje. Alespoň pro naši republiku.

Podle něj má být pro ČR rok 2022 spíše harmonický a lepší než předchozí dvaroky. Astrolog doporučuje, aby se lidé nenechali rozhodit zdražováním. Spíše je potřeba víc pracovat, řešit své problémy a jít vpřed. Na podzim očekává návrat covidové epidemie event. objevení se jiného nového viru. 
 

Čínský horoskop

Čínský Nový rok začíná 1. února 2022 a skončí 21. ledna 2023. Tygr má být   podle   předpovědi   pro   všechna   zvířata čínského horoskopu velmi hektickým a energetickým obdobím. Všichni budou potřebovat hodně sil, aby zvládli zkoušky a výzvy, které přijdou.     
Tygr je i synonymem napětí, bojů a vzpour. Pokud bychom tento aspekt měli přenést do běžného života, pak by nás mohlo čekat mnoho demonstrací, převratů nebo i obno-vení válek o kontrolu zdrojů.      
Na mezinárodní scéně proběhne mnoho důležitých, až klíčových událostí, které nenechají nikoho lhostejným. V některých státech bude hrozit i ekonomická nestabilita. Naštěstí jsou tato “tygrovská negativa” vyvážena jeho vlastními pozitivy, mezi které patří schopnost naslouchat a přizpůsobovat se. Ve výsledku to umožňuje předvídat a urovnávat krize dříve, než se něco stane. Je však rozhodně vhodné být ve střehu.   
 

Numerolog Josh Siegel

Součet čísel  2022 dává harmonickou šestku. Toto číslo se pojí s nadějí, harmonií, mírem, domovem a rodinnou. Symbolizuje též (vy)léčení. Je tak možné, že si letos definitivně poradíme s pandemií coronaviru či jiným onemocně-ním. Je to také rok, kterým proudí energie, jež nás bude stmelovat. Šestka má ´pečující auru´ a symbolizuje i laskavost. 
2022 má v sobě zakomponované andělské i mistrovské číslo 22, které říká, že se blíží úspěch. Měli bychom jít za svými sny - 22 je spojováno s budováním, velkými vizemi, kroky a změnami. Nula pak značí konec a nový začátek. Možná skončí jedna etapa a začne zcela nová. Nula ale také varuje před potenciálním nebezpečím. Je jediná z číslic roku, která má lehce negativní význam a nabádá k obezřetnosti.