AKTUALIZACE: Opatření jsou již zrušena (Prasečí mor - POZOR, týká se i Provodína)

AKTUALIZACE: Opatření jsou již zrušena  (Prasečí mor - POZOR, týká se i Provodína)

květen 2023

Vzhledem k pozitivnímu případu AMP, který byl potvrzen 3. 5. 2023 v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí obce Hradčany, byla nařízena mimořádná veterinární opatření. Ta se týkají nejen všech, kdo chovají prasata (prase), ale i ostatní veřejnosti. Tu upozorňuji především na zákaz vstupu:
 
"V souvislosti s výskytem AMP u volně žijících prasat se zakazuje vstup a pohyb nepovolaných osob mimo vyznačené cesty v extravilánu obcí (nezastavěné části obcí) v pásmu infekce." (Výstražné označení pro zákaz vstupu bude rozvěšeno nejpozději do 15.5.) Na dodržování zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob v příslušné honitbě je povinna dohlížet myslivecká stráž ustanovená pro honitby ve vymezeném území. Ta je oprávněna nepovolané osoby legitimovat, ev. i zadržet do příjezdu Policie ČR.
Porušení nařízení je trestáno vysokými pokutami.
Případný nález uhynulého prasete okamžitě nahlašte na OÚ. Samozřejmě se zvířete nedotýkejte, nijak s ním nemanipulujte.
 


Více zde: https://muj-provodin.webnode.cz/products/praseci-mor/V

 

Vzhledem k pozitivnímu případu AMP, který byl potvrzen 3. 5. 2023 v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí obce Hradčany, byla nařízena mimořádná veterinární opatření. Ta se týkají nejen všech, kdo chovají prasata (prase), ale i ostatní veřejnosti. Tu upozorňuji především na zákaz vstupu:
 
"V souvislosti s výskytem AMP u volně žijících prasat se zakazuje vstup a pohyb nepovolaných osob mimo vyznačené cesty v extravilánu obcí (nezastavěné části obcí) v pásmu infekce." (Výstražné označení pro zákaz vstupu bude rozvěšeno nejpozději do 15.5.) Na dodržování zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob v příslušné honitbě je povinna dohlížet myslivecká stráž ustanovená pro honitby ve vymezeném území. Ta je oprávněna nepovolané osoby legitimovat, ev. i zadržet do příjezdu Policie ČR.
Porušení nařízení je trestáno vysokými pokutami.
Případný nález uhynulého prasete okamžitě nahlašte na OÚ. Samozřejmě se zvířete nedotýkejte, nijak s ním nemanipulujte.
 


Více zde: https://muj-provodin.webnode.cz/products/praseci-mor/

Vzhledem k pozitivnímu případu AMP, který byl potvrzen 3. 5. 2023 v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí obce Hradčany, byla nařízena mimořádná veterinární opatření. Ta se týkají nejen všech, kdo chovají prasata (prase), ale i ostatní veřejnosti. Tu upozorňuji především na zákaz vstupu:
 

"V souvislosti s výskytem AMP u volně žijících prasat se zakazuje vstup a pohyb nepovolaných osob mimo vyznačené cesty v extravilánu obcí (nezastavěné části obcí) v pásmu infekce." (Výstražné označení pro zákaz vstupu bude rozvěšeno nejpozději do 15.5.) Na dodržování zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob v příslušné honitbě je povinna dohlížet myslivecká stráž ustanovená pro honitby ve vymezeném území. Ta je oprávněna nepovolané osoby legitimovat, ev. i zadržet do příjezdu Policie ČR.

Porušení nařízení je trestáno vysokými pokutami.

Případný nález uhynulého prasete okamžitě nahlašte na OÚ. Samozřejmě se zvířete nedotýkejte, nijak s ním nemanipulujte.

 Více (znění nařízení) zde: https://muj-provodin.webnode.cz/products/praseci-mor/


 

 

Vzhledem k pozitivnímu případu AMP, který byl potvrzen 3. 5. 2023 v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí obce Hradčany, byla nařízena mimořádná veterinární opatření. Ta se týkají nejen všech, kdo chovají prasata (prase), ale i ostatní veřejnosti. Tu upozorňuji především na zákaz vstupu:
 
"V souvislosti s výskytem AMP u volně žijících prasat se zakazuje vstup a pohyb nepovolaných osob mimo vyznačené cesty v extravilánu obcí (nezastavěné části obcí) v pásmu infekce." (Výstražné označení pro zákaz vstupu bude rozvěšeno nejpozději do 15.5.) Na dodržování zákazu vstupu a pohybu nepovolaných osob v příslušné honitbě je povinna dohlížet myslivecká stráž ustanovená pro honitby ve vymezeném území. Ta je oprávněna nepovolané osoby legitimovat, ev. i zadržet do příjezdu Policie ČR.
Porušení nařízení je trestáno vysokými pokutami.
Případný nález uhynulého prasete okamžitě nahlašte na OÚ. Samozřejmě se zvířete nedotýkejte, nijak s ním nemanipulujte.
 


Více zde: https://muj-provodin.webnode.cz/products/praseci-mor/