Posílení signálu v Srní a Provodíně

Posílení signálu v Srní a Provodíně

únor 2024

SRNÍ
Výstavbou základnové stanice mobilních telefonů (věž 18,36 m) v areálu firmy Recovera, dojde v Srní k posílení signálu mobilního operátora O2.

PROVODÍN
Záměr modernizace telekomunikační infrastruktury v obci – připojení domácností, institucí a firem na optickou síť, představila společnost CENTIN. Momentálně jde pouze o studii záměru (příprava projektové dokumentace a rozpočtování celkových nákladů na realizaci) s možnou realizací v budoucnosti. Že stávající systém metalického vedení přestává ´stíhat´ a do budoucna jej bude třeba nahradit optickým vláknem je zřejmé, ale… Pokud realizace bude - tj. CENTIN dojde k závěru, že jsou náklady vzhledem k potřebě zavedení rentabilní, a i obec bude souhlasit - dojde vzhledem k pokládce pod zem k zásahům do chodníků a komunikací. Rozvod optické sítě by se měl týkat centrálního Provodína, tj. zhruba míst, kde je v současné době vedena kanalizace.