Petlahve, nedopalky, kabely - chudák příroda

Petlahve, nedopalky, kabely - chudák příroda

září 2022

Všude přístupné kontejnery, autem dostupný sběrný dvůr a někdo si dá tu práci odnést tohle na lesní pěšinu. To už je snad na psychiatrické vyšetření... 
(Lesní porost naproti betonové zdi za Žáčkem, kus vedle pěšiny vedoucí na horní Provodín)

Potěšilo mně, že se po zveřejnění příspěvku na FB do komentářů i v soukromých zprávách ozvali lidi, ochotný jít tuto hnusnou skládku odklidit. Do lesa se vydali i pracovníci obecní údržby. Nejprv to byla spíš pátrací akce, protože neměli o místě výskytu přesnou informaci. Ale kdo hledá najde a kdo chce vědět, se dozví. A tak můžeme naší údrž-bě poděkovat, že už jsou plasty a zbytky kabelů odklizeny tam, kam patří.