Parazitické rostliny - zárazy a mordovky

září 2019

V dnešním příspěvku o zajímavostech z přírody bych vám ráda představila v mnoha ohledech výjimečné rostliny - zárazy a mordovky. Ač některé druhy rostou v naší přírodě už od konce poslední doby ledové, lidé si jich více začali všímat ve chvíli, kdy je našli mezi některými pěstovanými plodinami.

Zárazy a mordovky jsou rostliny parazitické, a protože samy nejsou schopny získávat z okolního prostředí potřebné živiny, vyrůst mohou jen v blízkosti vhodné hostitelské rostliny. To samo o sobě k jejich růstu nestačí, musí nastat souhra mnoha okolností, aby záraza či mordovka vyklíčila, vyrostla a vykvetla. Mechanismy fungování těchto rostlin nejsou doposud dostatečně prozkoumány, rostliny jsou tak stále trochu zahaleny tajemstvím.  Navíc jsou to vesměs rostliny vzácné či velmi vzácné, a tak setkání s nimi rozhodně není běžnou záležitostí.

Zárazy a mordovky jsou zajímavé už svým vzhledem. Neobsahují zelené barvivo, a tak jsou někdy v přírodě přehlíženy, či dokonce považovány za zvláštní houby, obzvlášť jsou-li malého vzrůstu.

Řada druhů záraz a zejména mordovek roste na lokalitách stepního charakteru, tedy například na sluncem prohřátých stráních a svazích v nejteplejších oblastech jižní Moravy a Českého středohoří. Některé druhy ale vyhledávají méně náročné prostředí, a tak je velmi vzácně můžeme vidět i na Českolipsku, v jeho jihozápadní části. Širší okolí Skalice u České Lípy, Blíževedel, Provodína či Bezdězu – nejen tato místa jsou vhodná pro pátrání po zárazách. Zatímco zárazy vyšší a namodralá na Českolipsku už hodně dlouho spatřeny nebyly, záraza bílá tu vykvetla i v letošním roce. Zárazy a mordovky se zpravidla nešíří do nových míst a rostou dodnes jen tam, kde se jejich původní prostředí příliš nezměnilo. Ani na těchto místech nevykvétají každý rok. Pokud vykvetou, vytvářejí velké množství semen, která zůstávají řadu let v půdě. Je tak možné za příznivých okolností najít zárazu na místech, kde několik let či dokonce desetiletí

nerostla. Stejně tak je možné najít zárazu na místě, odkud nebyla doposud uváděna, kde si jí třeba pro její nenápadnost doposud nikdo nevšiml.

Zárazy a mordovky jsou zajímavým obohacením české a moravské květeny, patří vesměs k našim původním rostlinným druhům a jsou tak dlouhodobě součástí naší přírody, i když často unikají pozornosti. V naší republice roste nebo se přechodně vyskytlo celkem 17 druhů těchto rostlin.

Další dva druhy, zárazy větevnatá a menší, nerostou u nás ve volné přírodě, občas se ale dostala jejich semena s osivem kulturně pěstovaných plodin jako konopí, tabák, rajčata či jetel na naše pole či zahrady a zárazy se v monokultuře snadněji přemnožily. Pak zarážely růst či mordovaly své hostitelské rostliny – odtud jejich česká jména. Výjimečně může do výsadby vojtěšky přecházet záraza žlutá, která v naší přírodě roste na příbuzných rostlinách. Stalo se tak ale jen v ojedinělých případech.

O zárazy a mordovky se v minulosti zajímali i naši přední botanici, a tak se řada záznamů o jejich výskytu odvíjí od cca pol. 19. století. Spatřit některou z našich nejvzácnějších záraz na místě, kde je její výskyt zaznamenán už např. od r. 1864, tak může být jedinečným, až slavnostním zážitkem.

Pro ´Můj Provodín´ napsala Jaroslava Fojtíková