Obsah textilního kontejneru v Provodíně nejde do Charity ČL

Obsah textilního kontejneru v Provodíně nejde do Charity ČL

únor 2023

Obnošené věci jsme si navykli nosit do kontejneru na textil. Většinou u toho máme dobrý pocit, že věc může ještě sloužit, především k charitativním účelům. Ono to tak ale úplně není. Co se tedy s textilem děje? Vyjímám kousek z internetového článku.  
Společnosti s textilem obchodují, jinak by neměly dostatek financí na provoz. Například ze skoro 3 tisíc tun textilu, které za rok 2022 nasbírala firma Potex, bylo na charitativní účely využito jen zhruba 5 procent celého objemu. V třídírně se oblečení ručně separuje do celkem asi 200 kategorií. Pro představu:
Jedna z pracovnic přebírá košile. Třídí je zhruba na 25 sort dle barvy, kvality či materiálu. Co je třeba poškozené, třídí podle materiálu a snaží se z toho dělat nějaký další výrobek, který má smysl pro firmy, co ho dokážou nějak zpracovat. Jiná pracovnice dělá na kůžích; třídí je na pravou kůži nebo koženku, kabáty, sáčka apod. - asi na 25 druhů. Jen zhruba 2% z objemu jsou ještě módně zajímavá a je o ně zájem. Toto oblečení se buď prodává, nebo posílá různým charitám. Více než třetina textilu jsou kusy, které nejsou poničené, ale v Česku o ně není zájem. Posílají se proto do zemí třetího světa, kam přicházejí různé módní vlny později než do Evropy. 

Věci z textilního kontejneru v Provodíně si odváží firma TextilEco a.s Boskovice. Nejdou tedy na Charitu v Lípě. Pokud chcete něco věnovat přímo jim, je třeba to odvézt do České Lípy, Dubická 992 v pracovní dny od 8 do 16 hodin nebo vhodit do kontejneru na téže adrese. Nemáte-li možnost odvozu, můžete kontaktovat paní Pavlu Bratršovskou 608 346 731. Největším nedostatkem je dle p. Bratršovské stále povlečení, prostěradla ručníky a utěrky.