Obcí prošlo několik roztomilých králů

Obcí prošlo několik roztomilých králů

leden 2022

Leden nemůžeme začít jinak než koledou tří králů. První minuty roku sice patřívají rachejtlím a petardám, po nich už ale přichází další novoroční tradice – Tři králové.
U nás se koledování pro dobročinné účely pravidelně ujímají děti z provodínské družiny, a tak míváme těch králů o něco víc. A že byli letos póóóřádně slyšet. Spustili krásně nahlas od branky, sotva jsem otevřela domovní dveře. Kdo by takové koledě odolal… Před odchodem mi ještě jeden z králů napsali křídou u vchodu žehnání K+M+B+2022. Vite, co tahle písmena znamenají?    Pokud se domníváte, že počáteční písmena jmen králů, jste vedle.  
 

VÝZNAM ŽEHNÁNÍ K + M + B + (aktuální rok)

Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena K+M+B+ s udáním letopoč-tu nebo latinský ekvivalent C+M+B+. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. (po celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici (Otce, Syna i Ducha svatého) a nejedná se tedy o spojovníky mezi jmény králů.

 

Kéž nám jejich požehnání přinese dobrý rok!