O besedu v Jestřebí byl velký zájem

O besedu v Jestřebí byl velký zájem

březen 2021

Zajímavé odpoledne prožili návštěvníci akce ´Toulky jestřebskou historií´, která se uskutečnila v sobotu 12. března v kulturním domě v Jestřebí. Mezi diváky byla i řada provodínských.
V úvodu nastoupily před zaplněný sál děti s paní učitelkou Červenkou. Pro maminky, babičky a další návštěvnice měly připravenou písničku k nedávnému MDŽ. Pak nás zvuky ptáků, čápů a žab přenesly na břeh podvečerního rybníka. Krátké vystoupení zakončily mému srdci blízkou písní ´Ta naše písnička česká´.     

Připravit přednášku o historii Jestřebí muselo být pro p. Daniela obtížné. Kdo zná jeho obsáhlou publikaci o Provodínu, ten si to umí představit. Jak tolik informací vmáčknout do dvou hodin? Posluchači si odnesli spoustu poznatků a třeba i tipy, o které úseky historie obce by se chtěli dál zajímat a dozvědět se víc.      

Hodně se mi líbilo i vystoupení dlouholetého kronikáře Jestřebí pana Janouška, který mj. zajímavě promluvil o jednom ze svých předchůdců kronikářů - panu Tůmovi. K tomuhle vystoupení se ještě vrátím v některém z příštích příspěvků. 

Na akci byla možnost nahlédnout do starých kronik. Úžasné vidět staré i nové záznamy, vedené i dnes ručním psaním. Jako majitelka místy až nečitelného škrabopisu jsem obdivovala úhledné písmo, jímž kronikáři zápisy vedli. Zpracování kroniky na počítači poskytuje lepší možnost k obsáhlejšímu obsahu, též se k textům přehledněji přiřazují fotografie, grafy. Elektronickým zpracováním se však na krásu a osobitost ručně vedené kroniky nedosáhne.