Nevhodná krytina jde pryč

září 2020

Na budově OÚ začala rekonstrukce střechy. Stará, závadná krytina ze zdraví škodlivého materiálu jde pryč.
Starosta upozorňuje, občany že odstraňované osinko-cementové desky jsou nebezpečným odpadem a dle toho s nimi bude i naloženo . Desky se v žádném případě nehodí k  dalšímu použití.