Neodborné pokácení stromu způsobilo škody, naštěstí nezranilo

říjen 2019

Šrám na domě, sloupek a vrátka ke garáži zničeny... – i takhle může dopadnout nezajištěné podseknutí stromu v lese přes ulici. Se štěstím krátce před tím projela místem cyklistka…      
Jistě se nabízí řada komentářů, avšak já to sem nepíšu jako senzaci, ale jako varování. Vzrostlé stromy by měl kácet člověk s praxí (především pak na veřejném prostranství či tam, kde může padlý strom na takové prostranství padnout nebo způsobit jinou škodu). Hlavně zajistit, že se v místě nebude nikdo volně pohybovat.

Vzhledem k tomu, že došlo k poškození cizího majetku, řeší případ Policie ČR.