Nebezpečné parkování na sídlšti

Nebezpečné parkování na sídlšti

duben 2024
Znovu upozorňuju, že na zelené plochy se nesmí z bezpečnostních důvodů najíždět vozidly, natož parkovat! V místech se nachází staré šachty a trasy dešťové kanalizace. Hrozí i několika-metrové propadnutí! Jedná se o velmi starou stavbu, ke které není stavební dokumentace. Přesné trasování se nepodařilo zjistit ani od pamětníků.