Návštěva z ekocentra

Návštěva z ekocentra

květen 2021

Po dlouhém čase nás opět navštívili lektoři z ekocentra Střevlík v Hejnicích se zajímavým výukovým programem „Na křídlech motýla“. Cíl programu byl seznámit děti s našimi nejběžnějšími druhy motýlů, jejich vývojem, stavbou těla, potravou i prostředím, ve kterém žijí.    
S pomocí pohádky jsme poznávali další druhy ohrožených živočichů, různá prostředí jejich života a způsob, jak můžeme přispět k jejich ochraně. Na závěr si děti vyrobily pěkného motýlka z přírodnin. 

 

Lenka Kuklová