Na obecním úřadě se loučilo s dlouholetou pracovnicí

Na obecním úřadě se loučilo s dlouholetou pracovnicí

březen 2022

Snad je to tím MDŽ, že mám pro vás tento měsíc do třetice ještě jednu ženu významně spjatou s naší obcí –  na  obecním  úřadě  se  loučili  s dlouholetou  pracovnicí   Ladou Bernadičovou.

Je to k nevíře, ale paní Bernadičová už skutečně odešla do důchodu. Je to divný. Nejen, že na to nevypadá, ale i proto, že byla na úřadě třicet let (od r. 1991). Tak jsme si zvykli (aspoň já ano), že tam je, že člověka nějak nenapadlo, že to bude jednou jinak.
V pátek 18. března se sešel kolektiv obecního úřadu, aby se s p. Bernadičovou rozloučil a popřál i dál vše dobré.

 

Tak co Vám říká číslo 31?

Bez 3 měsíců 31 let, tak dlouho pracovala na obecním úřadě v Provodíně paní Bernadičová. Já jsem ji poznal již při stavbě rodinného domu cca v roce 1991. V práci jsme se těsně minuli v Narexu a od roku 2010 jsem měl tu čest s ní pracovat pro obec Provodín a Srní.     
Maluje krásné obrázky dětem na obličej, tvoří keramické zázraky, učila děti a dospělé barvit šátky, pracovat s kukuřičným šustím, vázat adventní věnečky, uplést pomlázky, aranžovala výzdobu na úřadě, obsluhovala důchodce při jejich setkání a mě vždy pomáhala při všech kulturních akcích, organizovala divadelní před-stavení a taky vařila dobrou kávu.      
Mě osobně bude na úřadě chybět a věřím, že budeme nadále spolupracovat alespoň při kulturních akcích.      
Přesto, že práce s lidmi je ta nejsložitější, nikdy jsem ji neslyšel stěžovat si a řešila věci v klidu a ke spokojenosti našich spoluobčanů. V práci jako účetní po celou dobu, co jsme spolupracovali, neměla jedinou výtku ze strany naších nad-řízených a naše účetnictví bylo prezentováno i na jiných obcích jako vzorové. Obec získala na dotacích miliony korun, které vždy byli kvalitně zaúčtovány a proplaceny.      
Já osobně jsem ji uvolnil s těžkým srdcem z této zodpovědné pracovní funkce a přeji jí, aby mohla dlouho pracovat na „volné noze v roli babičky“ a splnila si nejen cestovatelská přání.  
Doufám, že se nadále budeme setkávat nejen při slavnostních příležitostech ale i v běžném životě.
Přeji Ti Lado hodně zdraví a pohody v životě.
                                                                                                                                                                  Štěrba Jiří, starosta obce Provodín

 

Vzpomínka 1. starosty obce pana Mgr. Jaroslava Beránka na spolupráci s paní Ladou Bernadičovou, po dobu téměř celých dvou porevolučních volebních období, do roku 1998. 

Každý člověk někde pracuje a vydělává peníze pro svoji obživu, jak to jde. Paní Lada svoji práci spojila výhradně s obcí Provodín tak, jako nikdo jiný. Někdy se říká, že pracovala jako sekretářka starosty, ale v je-jím případě je to až urážlivé. I když kávu vařila znamenitě a ráda si ji i se mnou vypila. Začínali jsme spolu v hektické porevoluční době, kdy se stále měnily nové zákony a právní předpisy, zaváděly se počítače a Provodín byl v tomto první na okrese. Paní Lada se stala výbornou IT specialistkou programu KEO, kompletní evidence obcí, který se používá ve stovkách obcí po celé ČR a paní Lada byla u jeho zrodu. Program se testoval a opravoval za pochodu a pro ni to bylo velmi často ve volném čase. Jedinou odměnu jsem pro ni měl, že obec za programové služby tehdy neplatila nic. Dalo by se toho napsat hodně, ale věřte, že lepší vedoucí obecního úřadu by se našel jen těžko. Paní Lada zvládla na obecním úřadě všechno, na co mají v České Lípě celý úřad. Každoroční rozpočet, hospodaření obce, styk s bankami, okresem, bytové hospodaření či stavební agendu, a hlavně nesmím zapomenout na milé a ochotné jednání s občany.

P.S. Osobně ji přeji hodně zdraví a radosti
v životě a až si trochu oddychne a nabere sil, dovedu si ji představit jako příští starostku.                                   Mgr. J. Beránek

 

K poděkování a přání se za sebe, bývalého starostu a kolegu p. Františka Peruna  a  určitě  i  za  vás  připojuji: 
„Lado,  přejeme  ti,  abys  následující  roky  prožila  spokojeně, a ve zdraví si užila všech aktivit, na které si dosud neměla tolik času.