Malí koledníci letos po obci nechodili

leden 2021

Fotka provodínských Tří králů lednové vydání tištěného webíku Můj Provodín letos neuvede. I na krále totiž spadají současná protiepidemická opatření, takže i tři králové směj venku chodit jen ve dvou. A rozpočítávat, kteří dva by to zrovna měli být, to by mohlo skončit taky průšvihem. Co kdyby to náhodou vyšlo ´nekorektně´… No, jak pravil jeden nejmenovaný poslanec, raději do toho nebudu víc zabrušovat, abych se pak z toho nemusela vybrušovat a zůstanu u toho, že letošní sbírka probíhá většinou online anebo prostřednictvím napevno umístěných kasiček. U nás v Provodíně např. u Kuchynkových.
 
Psát o kasičkách není nic vzrušujícího, ale mohlo by vás zajímat, co se s u nás vybranou částkou děje dál.
Příspěvky v hotovosti, které se vykoledují v naší obci a v Jestřebí jsou předávány… - ne, ne, do Lípy ne. Jdou Charitě Česká Kamenice. A já už vím proč. Není to proto, že by tam naše obce nějakou správní sítí náležely; o pomoc v nouzi se v případě potřeby můžete dál obracet na nejbližší Charitu v České Lípě, ale jak jsem vyrozuměla je to proto, že jednotlivé Charity respektují něco, co by se dalo nazvat ´zvykové právo koledy´. Prostě kde roky koledují jedni, nekoledují jiní.
V našich dvou obcích začala před lety s koledou Oblastní charita Jestřebí. Ta po pěti letech své existence v červnu 2011 sice zanikla, nicméně její zakladatelka pracuje v Charitě dál. Jistě už tušíte kde. Ano, je to v Charitě Česká Kamenice. A ´zvykové právo koledy´ tam přešlo s ní. To je detektivka, co? Napadlo by vás, že i taková Tříkrálová sbírka může být zajímavé pátrání?
 
Nicméně ať už Kamenice, Lípa nebo jiné místo, sbírky vždy někomu pomáhají. Pokud náhodou patříte k těm, co chtějí svůj příspěvek cílit, vědět komu a nač přispívají, i to je možné. Stačí si vyhledat příslušnou Charitu, kde najdete jak odkaz na konto, resp. VS příslušné Charity, tak informaci, nač je konkrétní sbírka určena. Třeba v České Lípě to je letos na sociální automobil. Vozí hendikepované děti (např. z Jestřebí tři) do školy a ze školy. Kamenici se zas letos přispívá především na podporu terénní pečovatelské služby.
Online kasička poběží až do konce dubna 2021.
 

A ještě pár čísel a informací:

Vykoledované peníze jdou na jeden účet. Odtud se rozdělují procentuálně. 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, dle předem vymezených a schválených záměrů, 15 % je určeno na diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky, určené na koordinaci a propagaci.
Charita ČR je nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v ČR a největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Síť tvoří zhruba 300 Charit s více než 8 800 zaměstnanci a desítkami tisíc dobrovolníků. Zřizovatelem je Česká biskupská konference.
 
 

Odkazy:

Tříkrálová sbírka Charita Česká Lípa
Tříkrálová sbírka Charita Česká Kamenice