Lesní únikovka outdoor laser game

Lesní únikovka outdoor laser game

červen 2022

Co se skrývá pod trochu neobvyklým názvem družinkové akce? Bylo toho víc.   
Děti si nejprve za asistence rodičů postavily stany a pak dostaly za úkol pojmenovat a nakreslit svoji stanovou, týmovou vlajku. Vznikl tak tým housenek, maicraft team, Winx, upíři, kočičky a další. Když byly úkoly splněny, přišel čas na posilnění – párek v rohlíku, ochotně připravený paní Piškulovou. Poté už následovala v lesíku bojová noční únikovka Laser Game. Jedná se o bezkontaktní adrenalinovou formu zábavy. Z dětí a vedoucích se stanou pistolníci, kteří jsou rozděleni podle barev do jednotlivých skupin. Skupinky mají za úkol proti sobě střílet neškodnými laserovými paprsky. Děti se tak přenesou z počítačových hvězdných válek přímo do reality. Zároveň ze sebe setřesou veškerou nahromaděnou energii celého dne. Asi ani nemusím psát, jak moc se to dětem líbilo. Po vyhodnocení hvězdných válek (vyhrál oranžový team paní vychovatelky Moniky) následovala noční schovávačka po vesnici. Děti z provodínské družinky hledaly starší kamarády z jestřebské družinky. Za nebojácnost a odvahu získaly svíticí balónek. Po společném návratu z lesa se všichni zachumlaly do svých spacáčků. Usnuly ale až v jednu ráno, tak byly plny zážitků a dobrodružství.