Květnové zprávičky

Květnové zprávičky

květen 2024

Za audit pochvala    
V květnu proběhl audit hospodaření obce. Auditorka z Libereckého kraje pozitivně hodnotila kromě samotného auditu též to, jak byly materiály ke kontrole vzorně připravené.  
Zpráva z auditu je k dispozici na webu obce v sekci ´Závěrečný účet´.       

Veřejné osvětlení: výměna pokračuje     
Zbývající částka z dotace bude použita ještě na výměnu výbojek u lamp v okolí obecního úřadu. Po dokončení budou ´ledkama´ osazena už všechna světla v obci. Ušetří se tím na spotřebě el. energie.

Oprava vodovodního řádu na sídlišti
Na sídlišti byl zaznamenán dlouhodobý masivní únik vody. Výkopy probíhají na louce před 1. bytovkou a mezi 2. a 3. bytovkou. Délku opravy v tuto chvíli nelze odhadnout. Lze ale očekávat, že k nějakým odstávkám vody může dojít.  
Zprávy o odstávkách (všeobecně) lze dostávat přímo od SČVAK formou bez-platných SMS. Službu lze aktivovat kdykoliv. Možností je několik:       
- Zavolat na zákaznickou linku 601 267 267 nebo 840 111 111.    
- Provést registraci on-line na webových stránkách https://portal.scvk.cz/smsinfo .
- Provést registraci on-line z mobilní aplikace Voda SčVK.    
- Navštívit Zákaznické centrum společnosti a vyplnit formulář osobně.