Křižovatka v Jestřebí se má proměnit na ´turbokruháč´

Křižovatka v Jestřebí se má proměnit na ´turbokruháč´

listopad 2022

Na křižovatce začíná silnice I/38, která svojí délkou 254 kilometrů patří mezi nejdelší silnice I. třídy v zemi. Průsečnou křižovatku silnic I/9 a I/38 denně projede kolem 11 tisíc aut, z toho čtvrtinu tvoří nákladní vozidla. Výrazně silnější je provoz mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví.
Na křižovatce ze 60. let, vznikne takzvaná křižovatka turbookružní. Bude do ní zapojena i silnice III/26832 do obce Jestřebí. Zajištěno má být také bezpečnější přecházení u autobusových zastávek u restaurace Na Rychtě pomocí nového děleného místa pro přecházení se středovým ochranným ostrůvkem a veřejným osvětlením. Středový ostrov bude nadvýšený kvůli zamezení průhledu v přímém směru a bude ohraničen nepřejízdnou konstrukcí.    
Pro autobusové zastávky budou vybudovány zálivy. Od přechodu k zastávkám mají vést chodníky.  
Do okružní křižovatky jsou zaústěny čtyři paprsky.
Vjezdové a výjezdové větve paprsků silnice I/9 ve směru na Českou Lípu a silnice I/38 ve směru na Mladou Boleslav jsou navrženy dvoupruhové; vjezdové a výjezdové větve silnice I/9 ve směru na Prahu a silnice
III/26832  na Jestřebí mají být jednopruhové. Stávající bypass Česká Lípa – Praha bude nadále zachován.

Zakázku za 36,6 milionu korun získala společnost SaM silnice a mosty. Do soutěže přišlo pět nabídek, vysoutěžená cena je o necelý milion korun nižší, než byl odhad. K podpisu smlouvy s vítězným uchazečem došlo 11. 11. 2022.    

Další okružní křižovatka na I/9 má vzniknout u Svoru.