Kde měl srňský Mikuláš roušku?

prosinec 2020

Zatím, co v Provodíně drandil 4. prosince čertí povoz, v Srní rozvážel nadílku Mikulášský povůzek. Mikuláš s ním v doprovodu anděla a dvou čertů objížděl za zvuku koled patnáct místních dětí. Musel u toho zapnout vlastní síly, protože jeho povůzek na rozdíl od toho provodínského nebyl motorový, a sobi si lítali kdo ví kde. Pořádně se u toho zafuněl. To víte, svatý, nesvatý, když je mimo Království nebeské, platí pro něj stejné pozemské Babišovo protiepidemické záko-ny, jako na nás ostatní. Protože mu ale přišlo hloupý, chodit po světě s rouškou, schoval ji pod vousy.

V Srní děti těšila parta ve složení: Mikuláš - Zuzana Kovářová, anděl Anna Ernešová a čerti Š. Rybová a P. Pažoutová. Děkujeme!